Getmore, s.r.o. Application HOSTING  
 
  Pro klientský přístup do Vaší hostované aplikace prosím použijte URL odkaz který Vám poskytla společnost Getmore, s.r.o.
 
  For the client access to your hosted application please use the URL link provided to you by Getmore, s.r.o. company.
 
 
 
 
  Důležité upozornění!
  Veškeré přístupy jsou logovány, činnost monitorována! Nacházíte se na serveru, který je majetkem společnosti GETMORE. Přístup neautorizovaných osob není povolen! V případě neoprávněného jednání budou provedeny veškeré (právní,..) kroky vedoucí k postihu odpovědné fyzické či právnické osoby.
 
  Warning!
  All access is logged and the activity is monitored! You are entering server that is the property of GETMORE company. Any unauthorized access is strictly prohibited! In the case of unauthorized acts the offender will be subject to every available civil and legal sanction.